Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ερευνητικό έργο

 • Πρότυπη δοκιμασία ανίχνευσης διαταραχών επικοινωνίας αυτιστικού φάσματος παις έτος 2017
 • 1st infant hip ultrasound course of northern Greece-Prof Graff έτος 2017
 • Early nutrition specialist course – Ludwig-Maximilians-Universität München έτος 2019
 • AG Kaditis, EI Alexopoulos, M Dalapascha, K Papageorgiou, E Kostadima, DG Kaditis, K Gourgoulianis, E Zakynthinos, Cardiac Systolic Function in Greek Children with Obstructive Sleep-Disorder Breathing, Sleep Med. 2010 Apr;11(4):406-12. Epub 2010 Feb 23
 • Papageorgiou K, Tsiviki E, Mihailidis A, Role of allergic rhinitis as a risk factor for childhood asthma, Child: care, health and development, 2010, 36: 39-110
 • Κ. Παπαγεωργίου, Ε. Τσιβίκη Ανοιχτός αρτηριακός πόρος στη νεογνική περίοδο. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2009, 27(1): 66-71
 • Κ. Παπαγεωργίου, Ε. Τσιβίκη Σχολείο και ψυχολογική καταπόνηση. Ιατρική 2009, 96(3): 234-239
 • Κ. Παπαγεωργίου, Ε. Τσιβίκη Παιδικό Άσθμα. Ιατρικό Βήμα της Κοζάνης 2009, 5: 27-28
 • Κ. Παπαγεωργίου, Ε. Τσιβίκη, Α. Μιχαηλίδης Ιός της γρίππης και πνευμονοπάθεια. Ιατρικό Βήμα της Κοζάνης 2010, 7: 22-24
 • Αlexopoulos E, Kaditis A, Stefanidis I, Kostadima E, Karadonta I, Papageorgiou K, Kyropoulos T, Koutsikou V, Gourgoulianis K, Syrogiannopoulos G. Correlation between morning Ghrelin levels and polysomnography indices in children with sleep-disorder breathing. Oral presentation in: ERJ 2005; 26: 1614
 • Alexopoulos E, Kaditis A, Karadonta I, Hatzi F, Kostadima E, Kalampouka E, Papageorgiou K, Gourgoulianis K, Syrogiannopoulos G. Blood Pressure in Children Referred for Polysomnography. Abstract in: Proceedings of the American Thoracic Society 2006; A554
 • Kaditis A, Alexopoulos E, Hatzi F, Kostadima E, Papageorgiou K, Gourgoulianis K, Syrogiannopoulos. Relative importance of body mass index and age in predicting severity of sleep disordered breathing in habitually snoring children. Oral presentation in: European Respiratory Society 2006; 533s
 • Alexopoulos E, Kaditis AG, Ntalapascha K, Chaidas A, Karathanasi F, Hatzi E, Kalampouka E, Papageorgiou K, Kostadima E, Zakynthinos E, Gourgoulianis K, Syrogiannopoulos GA. Left Ventricular Systolic Function in Children with Obstructive Sleep-Disorder Breathing. Abstract in Proceedings of the American Thoracic Society 2008; A821
 • Papageorgiou K, Tsiviki E. Role of eczema as a risk factor for childhood asthma. Abstract in: European Respiratory Society 2009; 150
 • Papageorgiou K, Tsiviki E, Mihailidis A. Role of allergic rhinitis as a risk factor for childhood asthma. Abstract in: Excellence in Pediatrics 2009; PP005
 • Papageorgiou K, Tsiviki E, Mihailidis A. Role of atopic dermatitis as a risc factor for allergic rhinitis in children. Abstract in: European Respiratory Society 2010
 • Papageorgiou K, Tsiviki E, Mihailidis A. Role of eczema as a risk factor for allergic rhinitis in adolescents. Abstract in: European Respiratory Society 2012

Mπαρδάνης Ι, Μαματάς Σ, Παπαγεωργίου Κ.
Αιτιολογία και Μικροβιολογία της πυώδους ωτόρροιας.
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου. 1999: EA 292

Αλεξόπουλος Ε, Καδίτης Α, Στεφανίδης Ι, Κωσταδήμα Ε, Καραδόντα Ι, Παπαγεωργίου Κ,  Γκουνιαρούδη Ε, Κυρόπουλος Θ, Συρογιαννόπουλος Γ, Γουργουλιάνης Κ.
Συσχέτιση πρωινών επιπέδων Λεπτίνης και δεικτών πολυκαταγραφικής μελέτης ύπνου σε παιδιά με αποφρακτική διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο.
43ο  Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2005: ΕΑ 114
Παπαδοπούλου Σ, Παπαγεωργίου Κ, Κοτζαερίδου Ο, Κουτέ Β, Συρογιαννόπουλος Γ.
Νευροεκφυλιστικές Νόσοι Κ.Ν.Σ.
12ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών της Ιατρικής. 2006: 72 Ε.Σ.Φ.Ι.Ε.

Πιπεροπούλου Β, Παπαγεωργίου Κ, Καρανάνου Π, Σγουροπούλου Β, Μαλλίδη Δ, Σαπουντζή Ε, Τσιβίκη Ε, Ζαρκινός Φ.
Eπιπλοκή χειρουργικής επέμβασης σε παιδί προβάλλουσα κλινικά ως αλλεργική καταπληξία.
47ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2009: AA 136

Πιπεροπούλου Β, Σγουροπούλου Β, Τσιβίκη Ε, Παπαγεωργίου Κ, Μαλλίδη Δ, Καρανάνου Π, Ζαρκινός Φ.
Mελέτη των ατυχημάτων από λήψη ουσιών σε επαρχιακό Νοσοκομείο.
47ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2009: AA 137

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε, Φωτεινιώτου Α.
Mελέτη των αιτιών προσκόμισης των παιδιών στην ιδιωτική πρωτοβάθμια περίθαλψη.
47ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2009: AA 141

Παπαγεωργίου Κ, Μιχαηλίδης Α.
Ο ρόλος της ατοπικής δερματίτιδας στο παιδικό άσθμα.
47ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2009: AA 140

Τσιβίκη Ε, Παπαγεωργίου Κ.
Η θέση του νεογνού κατά τον ύπνο.
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο περιγεννητικής Ιατρικής. 2009: P02

Τσιβίκη Ε, Παπαγεωργίου Κ.
Προβλήματα υπερώριμων νεογνών.
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο περιγεννητικής Ιατρικής. 2009: P47

Τσιβίκη Ε, Παπαγεωργίου Κ.
Φροντίδα του νεογνού και μητέρα.
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο περιγεννητικής Ιατρικής. 2009: P64

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε, Μιχαηλίδης Α.
Η περιγεννητική περίθαλψη σε ιδιωτικό Μαιευτήριο.
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο περιγεννητικής Ιατρικής. 2009: P21

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.
Συσχέτιση τοκετού και περιγεννητικού αποτελέσματος επίτοκων μεγάλης ηλικίας.
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο περιγεννητικής Ιατρικής. 2009: P60

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.
Μελέτη των τοκετών σε ιδιωτικό Μαιευτήριο.
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο περιγεννητικής Ιατρικής. 2009: P30

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.
Συχνότητα Ηπατίτιδων Β και C στις επίτοκες μητέρες.
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο περιγεννητικής Ιατρικής. 2009: P62

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.
Άτυπες κλινικές εκδηλώσεις και έκβαση της χρόνιας δυσκοιλιότητας στην παιδική ηλικία.

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. 2009: Ρ038

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.
Δηλητηριάσεις από per os λήψη ουσιών.
29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. 2009: P011

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.

Ηπατίτιδα Α. Υπάρχει εμβολιαστική κάλυψη στα παιδιά;
29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. 2009: Ρ141

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.
Κυστική ίνωση με εικόνα παρατεταμένης βρογχιολίτιδας.
29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. 2009: Ρ165

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.
Πυλωρική στένωση-περιγραφή περίπτωσης.
29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. 2009: Ρ039

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.
Συχνότητα Ηπατίτιδας C σε εγκύους.
29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. 2009: Ρ132

Τσιβίκη Ε, Παπαγεωργίου Κ.
Συχνότητα Ηπατίτιδας Β σε εγκύους.
29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. 2009: Ρ131

Τσιβίκη Ε, Παπαγεωργίου Κ.
Το κοιλιακό άλγος ως αίτιο προσέλευσης στον Παιδίατρο.
29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. 2009: Ρ037

Τσιβίκη Ε, Παπαγεωργίου Κ.
Ηπατίτιδα Β. Υπάρχει εμβολιαστική κάλυψη στα παιδιά;
29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. 2009: Ρ140

Τσιβίκη Ε, Πιπεροπούλου Β, Παπαγεωργίου Κ, Ζαρκινός Φ.
Περιστατικό Ηπατίτιδας λόγω αγγειΐτιδας σε παιδιατρικό ασθενή.
29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. 2009: Ρ135

Τσιβίκη Ε, Παπαγεωργίου Κ.
Διατροφικές συνήθειες των παιδιών της Δυτ. Μακεδονίας.
29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. 2009: P010

Τσιβίκη Ε, Παπαγεωργίου Κ.
Γαστρεντερίτιδα από ιό ρότα. Υπάρχει εμβολιαστική κάλυψη;
29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. 2009: Ρ048

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.
Αλλεργική ρινίτιδα και θετικό οικογενειακό ιστορικό ατοπίας.

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. 2009: ΑΑ033

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.
Εποχική αλλεργική ρινίτιδα και ποιότητα ζωής των παιδιών.
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. 2009: ΑΑ034

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.
Τι ποσοστό των συμπτωμάτων ρινίτιδας μπορούν να αποδοθούν σε αλλεργία;
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. 2009: ΑΑ035

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.
ΩΡΛ εξέταση και παιδί.
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. 2009: ΑΑ036

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε, Μιχαηλίδης Α.

Η συχνότητα της οξείας μέσης ωτίτιδας στις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά.
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. 2009: ΑΑ040

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.
Ρινίτιδα των βρεφών.
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. 2009: ΑΑ050

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.
Παχυσαρκία και παιδικό άσθμα.
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. 2009: Ρ 013

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.
Αλλεργική επιπεφυκίτιδα και παιδίατρος.
25ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. 2010: 39

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.
Ασφαλιστικός φορέας και ιθαγένεια των παιδιών που προσέρχονται σε ιατρείο της ιδιωτικής πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
25ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. 2010: 208

Τσιβίκη Ε, Παπαγεωργίου Κ
Εμβολιαστική κάλυψη έναντι του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων σε κορίτσια 12-15 ετών στην περιοχή της Δ. Μακεδονίας.
25ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. 2010: 35

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.
Εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών έναντι του Μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας C στη  Δ. Μακεδονία.
25ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. 2010: 33

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.

Εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών με το συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο στην περιοχή της Δ. Μακεδονίας.
25ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. 2010: 32

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.
Η διάγνωση των ορθοδοντικών προβλημάτων στην παιδική ηλικία.
25ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. 2010: 44

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.
Ιός της Ανεμευλογιάς-Έρπητα ζωστήρα. Εμβολιαστική κάλυψη στην περιοχή της Δ. Μακεδονίας.
25ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. 2010: 34

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.
Οδοντιατρική εξέταση και παιδί.
25ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. 2010: 43

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.
Παράγοντες κινδύνου της οξείας βρογχιολίτιδας στα βρέφη.
25ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. 2010: 38

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.
Διαδίκτυο και παιδί.
48ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 20010: AA117

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.
Η αντιμετώπιση της κλειστής ακροποσθίας στα παιδιά.
20ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. 2010

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.
Η χρήση του υπερηχογραφήματος στη διάγνωση της κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης στα παιδιά.
20ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. 2010

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.
Η θεραπεία της ενούρησης στην αρχαιότητα.
20ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. 2010

Παπαγεωργίου Κ, Τσιβίκη Ε.
Αλγόριθμος προσέγγισης  της κλειστής ακροποσθίας στα παιδιά.
20ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. 2010

Τσιβίκη Ε, Πατιάκας Στ, Παπαγεωργίου Κ, Αλεξίδης Ι, Τιόλη Β, Λαζαρίδου Ω
Η συμβολή του εργαστηρίου στη διερεύνηση της γαστρεντερίτιδας στα παιδιά
51ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2013: AA 0070

Τσιβίκη Ε, Πατιάκας Στ, Παπαγεωργίου Κ, Αλεξίδης Ι, Γαλάτη Χ, Λαζαρίδου Ω
Η Μελέτη λοιμώξεων από τον ιό Epstein Barr στον Παιδιατρικό πληθυσμό-εργαστηριακά ευρήματα
51ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2013: AA 170

Έχω παρακολουθήσει πάνω από 70 Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια.