Συνοπτικό Βιογραφικό

  • Πτυχίο ιατρικής με βαθμό λίαν καλώς (έτος 1997)
  • Υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου (έτη 1998-2000)
  • Στρατιωτική θητεία ως οπλίτης ιατρός (έτη 2000-2001)
  • Ειδικότητα παιδιατρικής (έτη 2004-2007)
https://paidiatros.com.gr/?page_id=1584
  • Διεθνώς Πιστοποιημένος Συμβουλος Θηλασμού IBCLC (2015).
banner-2_2
  • Μετεκπαίδευση στην Παιδιατρική Πνευμονολογία (εκπαίδευση στις διαγνωστικές μεθόδους της παιδοπνευμονολογίας-2008).
banner-3
  • Postgraduate in pediatric nutrition-Boston University USA (2018).
  • Εarly nutrition specialist-Ludwig Maximilians Universität Munich (2019).